Hieronder volgt een korte uitleg per activiteit.
 
Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek werken we met het landelijk thema.
Hierbij hoort o.a. het versieren van de gangen op school in het thema, eventueel meehelpen aan activiteiten, bijvoorbeeld tijdens de afsluiting. Na de afsluiting weer opruimen.
De afsluiting staat nu gepland op vrijdag 12 oktober, echter zal de commissie t.z.t. beslissen wat de activiteit zal worden en op welke dag/ tijdstip deze zal plaatsvinden.
 
Sinterklaas.
Sint en Piet komen een bezoek brengen op school op woensdag 5 december. In de gymzaal vieren de groepen 1 t/m 4 een groot feest. De kinderen vanaf groep 5 zullen zelf in de klassen een surprise houden.
Hierbij hoort het versieren van de gangen op school, de dag zelf in elkaar zetten, zorgen voor de boodschappen. De middag voordat Sint komt de gymzaal in orde maken. Opruimen in de middag na de activiteit. Tijdens de sinterklaasactiviteit is er geen hulp nodig, dit doen de leerkrachten zelf.
 
Kerstmis.
Feest op school, er zijn verschillende uitvoeringen bv: kerstmarkt of musical.
Hierbij hoort het versieren van de school, voorbereiden van activiteiten, boodschappen doen, meehelpen met activiteiten, en aansluitend alles weer opruimen.
De activiteiten staan nu gepland op donderdag 20 en vrijdag 21 december, echter zal de commissie t.z.t. beslissen wat de activiteit zal worden en op welke dag/ tijdstip deze zal plaatsvinden.
 
Carnaval.
Het moet één groot feest worden op vrijdag 1 maart, met o.a. een optocht door het dorp én uiteraard hossen. Hierbij hoort het versieren van de gangen en aula. Bespreken hoe de carnavals dag er zelf uit gaat zien. We zoeken in ieder geval begeleiding bij de optocht zodat deze zo goed mogelijk verloopt. Ook wordt aan het einde van de dag alles opgeruimd.
 
Koningsspelen/ Telraamdag.
Op vrijdag 19 april wordt dit een sportieve dag. Dit kan op meerdere manieren een invulling krijgen. Hierbij hoort helpen bij de voorbereidingen, eventueel opbouwen van activiteiten op de dag zelf, helpen bij de activiteiten en na afloop opruimen. We zoeken ook ouders die spellen op het gebied van sport verzinnen en uitvoeren/ begeleiden of een groepje begeleiden
 
Schoolfeest groep 1-2.
Op woensdag 12 juni gaan we voor de groepen 1-2 een leuk feestje organiseren. Deze dag staat centraal in een bepaald thema. Hierbij hoort: het zoeken naar een geschikte locatie, thema bedenken, spellen bedenken en begeleiden, groepje begeleiden, de picknickplaats, aankleden, zorgen voor de picknick zelf. De dag/avond voor het schoolfeest een aantal voorbereidingen en na het feest gezamenlijk opruimen.
 
Schoolreis groep 3 t/m 8.
Op woensdag 12 juni, zullen de groepen 3 t/m 8 op schoolreis gaan. Waar we die dag naar toe zullen gaan, blijft voorlopig nog een verrassing. U zult t.z.t. geïnformeerd worden, waar de reis naar toe gaat, en hoeveel ouderhulp er nodig is bij deze activiteit.
 
Luizencontrole.
Elke 1ste woensdag na een vakantie worden de kinderen en de leerkrachten gecontroleerd op hoofdluis en neten. Hiervoor zijn duidelijke afspraken gemaakt met de GGD en handelen we volgens een protocol.
 
Afsluiting schooljaar staat gepland op 28 juni 2019.