Zwaanstraat 7 , 5431 BP Cuijk                                Basisschool Het Telraam,
Telefoon         : 0900 900 60 30                              Kerkstraat Zuid 24, 5441 AK Oeffelt,
Email              : info@cjglandvancuijk.nl                  Telefoon: 0485-361622
Website          : www.cjglandvancuijk.nl                   W: www.hettelraam.nl
                                                                             E: dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl