Alles voor het laatste nieuws.


                                                     Beste kinderen en ouders/verzorgers,
   
    S.S.K organiseert zomerkampen voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar (groep 3 – groep 8). Onze zomerkampen worden gehouden in de bossen van Valkenswaard waar een grote moderne blokhut en een 13 tal slaaptenten op ons wachten.  Op kamp is de dag gevuld met heel veel buitenspelletjes, een thema, lekkere maaltijden van de koks, een dag zwemmen in een tropisch zwembad en op de laatste avond een kampvuur. Een echt buitenspeelkamp dus.
De kosten bedragen € 95,- per kind. Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over het zomerkamp en inschrijven kijk je op onze website: www.spelendkamperen.nl
Kampweek 1: 7 juli – 13 juli
Kampweek 2: 14 juli – 20 juli
 


Basisschool Het Telraam,
Kerkstraat Zuid 24,
5441 AK Oeffelt,
T: 0485-361622
W: www.hettelraam.nl
E: dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl
 
Oeffelt, 18 september 2018.
 
Betreft: ICT-nieuwsbrief 1: School-app (pilot).
 
Beste ouders/verzorgers,
 
Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de vernieuwingen binnen onze school op het gebied van ICT.
ICT neemt een steeds grotere rol in, in het huidige onderwijs. Niet alleen binnen het onderwijs vinden er veranderingen plaats maar ook op het gebied van communiceren. Daar waar vroeger nog veel via briefjes werd gecommuniceerd, wordt nu al veel via mail geregeld. Ouders kunnen ook hun informatie vergaren middels websites. “Het Telraam” kan in deze groeiende digitale wereld niet achter blijven. Maar wij vinden het belangrijk om u in ons proces mee te nemen.
 
Website
Via onze website hielden we u op de hoogte middels het weekoverzicht en mededelingen, waarin u iedere week actuele zaken kon lezen. Daarnaast werd er door iedere groep, nieuws van die groep op de site geplaatst.
Zoals u wellicht hebt gemerkt dit schooljaar, werkt onze website niet, zoals u van ons gewend bent. Helaas werken sommige applicaties niet meer naar behoren.
 
School App
Vorig schooljaar heeft de MR een ouderenquête uitgevoerd. Vanuit de gegevens uit deze enquête heeft de MR het advies gegeven om een school app te gaan gebruiken.
Daarom gaan we vandaag (18-09-2018) starten met een pilot, die 2 maanden zal duren, dus tot en met 18-11-2018. De schoolapp die we daarvoor gebruiken heet Parro. Parro is een onderdeel van ParnasSys, het administratiesysteem wat we als school gebruiken en waarover we tevreden zijn. Dit heeft als voordeel dat veel gegevens automatisch worden overgezet.
Wat zijn de voordelen voor u als ouder/verzorger?  

 
Parro is een communicatiesysteem welke AVG-proof is. Deze app is te downloaden via de play store of app store. Zoek op Parro en download de gratis app.
Ook via de computer kunt u inloggen ga naar talk.parro.com. Via uw mailaccount ontvangt u vandaag een mail met daarin uw inloggegevens.  Hiermee kunt u de app actief maken en bent u klaar om berichten te ontvangen en communiceren met de leerkracht c.q. school.
 
ParroUitnodigingsbriefjeApps.png
Tijdens deze pilot zullen we met name communiceren via Parro. Dit kan betekenen dat u gelijksoortige berichten via andere kanalen ontvangt. De weekoverzichten zullen gedurende deze 2 maanden gewoon nog op onze website gepubliceerd worden en wekelijks naar u verzonden worden per mail.
De groepsberichten zoals u gewend bent vanuit de website en de informatie die u voorheen via mail ontving, zullen deze 2 maanden komen te vervallen en ontvangt u via Parro.
Wanneer er problemen zijn met betrekking tot de app kunt u terecht bij:  
Voordat deze pilot ten einde is, gaan we i.o.m. team MR-leden bekijken of Parro bij “Het Telraam” past. Uiteraard wordt u tussentijds op de hoogte gehouden rondom Parro.
 
Chromebooks
Vorig schooljaar hebben we 25 chromebooks aangeschaft. Iedere leerling van onze school heeft toen kunnen ervaren hoe het is om met chromebooks te werken. Sommige leerlingen hebben al heel intensief met chromebooks gewerkt, andere leerlingen hebben een kennismaking met het werken op een chromebook gehad.
Gedurende dit schooljaar gaan we meer chromebooks aanschaffen, zodat er nog intensiever door meerdere leerlingen hiermee gewerkt kan worden. Daarnaast worden dit schooljaar de afspraken aangescherpt, rondom de software die we op school gebruiken in ons onderwijs.
Om goed te kunnen werken met de chromebooks ontvangen alle leerlingen vanaf groep 3 éénmalig oordopjes voor persoonlijk gebruik. Deze oordopjes worden in de klas bewaard.
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groeten,
Schoolteam “Het Telraam”.