Werkconcept Critical Skills (WCS) schooljaar 2016-2017

Sinds een aantal jaren werkt onze school met het (dynamisch) Werkconcept Critical Skills. Er is een stuurgroep, die in grote lijnen WCS bekendheid wil geven. Zij verzorgen cursussen en het uitgeven van materialen als de sleutelposters en de waaiers met communitybuilders enz. Ook het leggen van (internationale) contacten is hun taak. Inmiddels werken er drie scholen van Optimus met dit concept, te weten de Kreek'l in Reek, St. Jozef in Velp en Het Telraam in Oeffelt.
In de regiegroep zitten afgevaardigden van deze school en de betrokken directeuren. Zij bespreken de ontwikkeling van deze drie scholen. Op elke school is er ook een werkgroep. Deze werkgroep wordt gevormd door leerkrachten en de directeur.

Vanaf dit schooljaar staat tijdens iedere teamvergadering en tijdns de studiedagen het Werkconcept Critical Skills op de agenda. Dit houdt in dat we elke teambijeenkomst starten met een check-in en eindigen met een check-out, maar ook theorie en onderwijsontwikkeling staat daarbij centraal. Bij toerbeurt bereiden werkgroepleden dit onderdeel voor. Tijdens elke vergadering zal tevens een ‘sleutel’ behandeld worden en de komende periode in de klas gekoppeld worden aan de dagelijkse praktijk. De uitwerking hiervan vindt u in de teamkamer.
                 


13 september 2016
Tijdens de teamvergadering van 13 september 2016 hebben we teamleden voorzien van theorie wat betreft het opstellen van een groepsovereenkomst. Denk daarbij aan welke kwaliteitseisen een groepsovereenkomst moet voldoen, maar ook de verschillende ideeën en mogelijkheden die er zijn om ze vorm te geven.
Naast de theorie van de groepsovereenkomst hebben we tijdens deze vergadering aandacht geschonken aan de rode sleutel: ‘Samen’.  Deze sleutel heeft vele raakvlakken bij het opstellen van de groepsovereenkomst in de klas. We hebben teamleden gevraagd om eens na te denken over hoe zij deze sleutel de komende periode in hun klas willen gaan toepassen. Elke uitdaging gaat eenieder aan? Dit hebben we gedaan doormiddel van de Fox-tool, een werkvorm die past binnen het Werkconcept Critical Skills. Hiermee krijgt iedereen de kans om eerst voor zichzelf te denken en het daarna in een kleine groep te delen. Vervolgens gaan de teamleden in gesprek over hetgeen ze gezamenlijk hebben. Als laatste stap worden er concrete acties besproken om ons onderwijs te verbeteren.


                   
 

20 oktober 2016
We hebben tijdens de teamvergadering een terugkoppeling gemaakt naar de sleutel waar we de afgelopen periode aan hebben gewerkt: ‘Samen’.  Leerkrachten hebben hun ervaringen en praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld.
De komende periode staat de sleutel praten centraal in de groepen. Wat houdt deze sleutel in en hoe kun je deze koppelen aan de dagelijkse praktijk? De teamleden zullen samen met de kinderen de lichtblauwe sleutel ‘Praten’ extra aandacht schenken door deze te koppelen aan activiteiten waarbij deze sleutel centraal staat. Als opdracht hebben we meegekregen om taal 'te vangen'. Welke vragen horen we? Op welke manier praten we tegen en met elkaar? Tijdens de volgende teamvergadering wisselen we dit weer uit.
De presentatie tijdens de teamvergadering is hier te zien.
Naast de sleutels staat ook een stuk theorie centraal. Tijdens deze vergadering hebben we het gehad over de theoretische onderbouwing van het Werkconcept Critical Skills en wat wij daarbij belangrijk vinden als teamleden; hoe geven we deze visie vorm binnen ons dagelijkse onderwijs? Welke attituden van de leerkracht en leerlingen zijn daarbij belangrijk? Welk leerkracht gedrag is er zichtbaar en hoorbaar?

       


22 november 2016
De teamvergadering is vandaag gestart met een terugkoppeling van de opdracht van de vorige keer. Alle leerkrachten hadden de opdracht om woorden te vangen in de klas die te maken hadden met samenwerken. "Kun je mij helpen?" "Hoe doe jij dat?" "Oh, werkt dat zo!" Dit is taal die leerlingen kunnen gebruiken bij het samenwerken. In alle klassen is deze taal opgevangen/opgehangen en wordt hiernaar verwezen tijdens de lessen waarbij het samenwerken centraal staat.
 
Er werd tijdens de vergadering verdiept in de theorie over 'de leeretalage'. De leeretalage wordt gebruikt bij kernconcepten. Hierop is te zien wat kinderen al weten en wat ze hebben geleerd in de afgelopen weken. De cyclus van het leren is hierop te zien. De leerkrachten kregen de opdracht om de kwaliteitskenmerken van een goede leeretalage uit te wisselen. Deze kwaliteitskenmerken gaan we gebruiken om een eenheid te krijgen in de etalages door de hele school.Denken.jpg
De sleutel denken staat centraal de komende weken.
*Uitleggen of je ergens mee eens of oneens bent.
*Voorspellen wat er kan gebeuren.
*Uitleggen wat je gedaan hebt en hoe en waarom.
* Woorden gebruiken als: "zou kunnen", "zelfs", "misschien" en "stel je voor".

Het komende kernconcept zullen enkele leerlingen uit de klas de leeretalage vullen. Zij letten hierbij op de kwaliteitskenmerken die zijn afgesproken bij deze vergadering. De leerlingen uit de klas zullen dus het voortouw nemen bij het vullen van de leeretalage. Zo willen wij onder andere een hogere betrokkenheid bereiken. In week 51 gaan alle leerlingen van de school in groepjes elkaars leeretalages bekijken.