Oeffelt, Maandag 9 oktober 2017.
   
Geachte ouders van de leerlingen van basisschool Het Telraam,
 
Op de eerste plaats willen wij de ouders die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de MR hartelijk dank dat jullie je beschikbaar hadden gesteld voor deze functie.
 
Er zijn in totaal 34 stemmen uitgebracht, het merendeel van de ouders heeft de keuze voor Annemieke Lamers gemaakt.
 
Inmiddels is Annemieke hiervan op de hoogte gesteld, afgelopen dinsdag was haar eerste MR vergadering.

Daarnaast danken wij Marco Rose voor zijn inzet de afgelopen jaren voor de MR als ook voor de GMR.
 
Met vriendelijke groet,
MR Het Telraam
 


Oeffelt, donderdag 22 september 2017.
 
De stembus voor de MR-verkiezingen is inmiddels gesloten !  Binnenkort zal u via deze website vernemen welke kandidaat het is geworden.
Daarnaast wil ik u uitnodigen als toehoorder van onze eerste MR vergadering van het schooljaar 2017-2018 op 3 oktober 2017 as om 19:00 - 20:00 uur in de lerarenkamer van Het Telraam.
 
De agenda volgt zsm op deze pagina.
 
Met vriendelijke groet,
MR Het Telraam
 
Peter Stoffelsma
penningmeester
 
Wij wensen alle leerlingen en ouders alvast een hele fijne vakantie toe.
 
De MR van Het Telraam, zal vanaf het nieuwe schooljaar (2017-2018) op deze pagina informatie publiceren van de MR. Zoals onder andere de agenda’s, de verslagen van de gehouden vergaderingen alsmede de informatie met betrekking tot de 3 speerpunten voor het schooljaar 2017-2018.
  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • Schoolveiligheidsplan – sociale veiligheid
  • Leesonderwijs
 
Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad basisschool Het Telraam.
(vrijdag 23 juni 2017)