Medezeggenschapsraad


 
Mijn naam is Niels Schallenberg ik ben 37 jaar, getrouwd met Anouk  en vader van Elisabeth (groep 3) en Isabelle (groep 1-2 A) . Wij wonen sinds 1,5 jaar in Oeffelt. In het dagelijks leven ben ik strategie directeur van Royal Haskoning DHV, een internationaal ingenieursbureau met 6.000 medewerkers. Ik houd mij bezig met vraagstukken rondom de toekomst van het bedrijf zoals groei, innovatie, digitalisering en met de huidige situatie van het bedrijf waaronder de financiële winstgevendheid en personeelssamenstelling. Naast mijn werk mountainbike ik graag en ben ik trainer/coach van een jeugdkorfbalteam in Ottersum.
 
De thema’s waarin ik denk een bijdrage te kunnen leveren zijn: Hoe speelt het Telraam (verder) in op de versnelling van de digitalisering en de vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst? Maakt het Telraam de juiste financiële en personele afwegingen gericht op de korte en op de lange termijn? Heeft het Telraam een aanpak die stimulerend is voor iedereen; van zeer intelligente kinderen tot en met kinderen met een rugzak? Als lid van de MR hoop ik zo een bijdrage te kunnen leveren aan een kwalitatief goede en fijne schooltijd, zodat alle kinderen de best mogelijke start krijgen voor hun toekomst.


Mijn naam is Annemieke van Berkel-Lamers, getrouwd met Pieter en trotse moeder van Brent (groep 1-2b), Stef en Roos. Als kind mijn basisschooltijd doorgebracht op basisschool het Telraam en ik vind het bijzonder nu dagelijks Brent naar dezelfde school te brengen. Zelf kijk ik met een fijn gevoel terug op deze tijd en onze kinderen wens ik hetzelfde toe. 
Ik werk parttime als orthopedagoog in een psychologenpraktijk in Venlo. 
Het geeft mij energie om betekenisvol te zijn voor de ander. Niet alleen in mijn werk,maar ook voor de instandhouding van onze kerk, oudercommissielid van kinderopvang de Boerderij en als lid van de MR van het Telraam. 
Wat ik toejuich op het Telraam is het werkconcept Critical Skills en de stem van het kind en ouders in hun eigen leerontwikkeling. Denk hierbij aan de
omgekeerde oudergesprekken en samen leren is oké. Als ouders ken je je eigen kind het beste en is het belangrijk deze stem mee te nemen.
Hoe af te stemmen op onze kinderen met al hun mogelijkheden en leerpunten blijft een dynamisch proces waar ik graag in mee denk.
 


Mijn naam is Peter Stoffelsma, 42 jaar, getrouwd met Joyce en vader van Melle (groep 4) van basisschool Het Telraam.
Geboren in Culemborg, mijn jeugd doorgebracht in Sint Maarten (NH) en inmiddels al weer meer dan 25 jaar woonachtig in het mooie Oeffelt.
Ik ben bedrijfsleider bij Almass B.V., een administratie- en bewindvoerderskantoor in Siebengewald. Op de donderdagavond speel ik graag partijtje volleybal, ben dol op cijfers en zet me graag in voor de maatschappij en vind het belangrijk dat we ons dorp leefbaar houden!
Na jaren penningmeester van Fanfare Vriendenkring te zijn geweest, ga ik met veel enthousiasme de komende jaren mij inzetten voor de MR van Het Telraam.
Gedrevenheid, verbetering, goed lopend beleid staan dan ook hoog in het vaandel bij mij, voor zowel leerlingen, ouders en het gehele team van “Het Telraam”.
Een van mijn speerpunten zal zijn een open en makkelijke communicatie tussen school/team en ouders.