Medezeggenschapsraad


Oudergeleding en personeelsgeleding medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

Mijn naam is Niels Schallenberg ik ben 37 jaar, getrouwd met Anouk  en vader van Elisabeth (groep 3) en Isabelle (groep 1-2 A) . Wij wonen sinds 1,5 jaar in Oeffelt. In het dagelijks leven ben ik strategie directeur van Royal Haskoning DHV, een internationaal ingenieursbureau met 6.000 medewerkers. Ik houd mij bezig met vraagstukken rondom de toekomst van het bedrijf zoals groei, innovatie, digitalisering en met de huidige situatie van het bedrijf waaronder de financiële winstgevendheid en personeelssamenstelling. Naast mijn werk mountainbike ik graag en ben ik trainer/coach van een jeugdkorfbalteam in Ottersum.
 
De thema’s waarin ik denk een bijdrage te kunnen leveren zijn: Hoe speelt het Telraam (verder) in op de versnelling van de digitalisering en de vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst? Maakt het Telraam de juiste financiële en personele afwegingen gericht op de korte en op de lange termijn? Heeft het Telraam een aanpak die stimulerend is voor iedereen; van zeer intelligente kinderen tot en met kinderen met een rugzak? Als lid van de MR hoop ik zo een bijdrage te kunnen leveren aan een kwalitatief goede en fijne schooltijd, zodat alle kinderen de best mogelijke start krijgen voor hun toekomst.

Mijn naam is Annemieke van Berkel-Lamers, getrouwd met Pieter en trotse moeder van Brent (groep 3), Stef (groep 1b) en Roos. Als kind mijn basisschooltijd doorgebracht op basisschool het Telraam en ik vind het bijzonder nu dagelijks onze jongens naar dezelfde school te brengen. Zelf kijk ik met een fijn gevoel terug op deze tijd en onze kinderen wens ik hetzelfde toe. 
Ik werk parttime als orthopedagoog in een psychologenpraktijk in Venlo. 
Het geeft mij energie om betekenisvol te zijn voor de ander. Niet alleen in mijn werk,  maar ook voor de instandhouding van onze kerk, oudercommissielid van kinderopvang de Boerderij en als lid van de MR van het Telraam. 
Wat ik toejuich op het Telraam is het werkconcept Critical Skills en de stem van het kind en ouders in hun eigen leerontwikkeling. Denk hierbij aan de omgekeerde oudergesprekken en samen leren is oké. Als ouders ken je je eigen kind het beste, het belangrijk deze stem mee te nemen in de
leerontwikkeling en als ouder je betrokkenheid te tonen bij de dagelijkse opdrachten waar je kind zich over buigt. Hoe af te stemmen op onze kinderen met al hun mogelijkheden en leerpunten blijft een dynamisch proces waar ik graag in mee denk. Hoe kunnen we bij onze kinderen de intrinsieke motivatie aanspreken voor hun eigen leerontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen de gehele schoolloopbaan, zodat ze voorbereidt zijn op verdere stappen in onze samenleving. Ik denk er graag in mee!

Hallo allemaal
Mijn naam is Ingrid van Bergen. Ik ben leerkracht van groep 5, dinsdag t/m vrijdag.
Ik woon in Gennep, samen met WillyBert.
Ik vind het een erg leuke uitdaging om nog eens een keer de juf van deze kinderen te zijn. Het is leuk om te zien hoe ze zijn veranderd, of juist helemaal niet.
Zelf lees ik erg graag. Voorlezen is dan ook een van mijn favoriete bezigheden in de groep. Verder vind ik het ook heel leuk om te zingen, koken en wandelen.
Ik werk al sinds 1981 in het onderwijs. Ik heb in het begin op enkele verschillende scholen gewerkt, maar ik werk al weer een hele tijd, met heel veel plezier op Het Telraam.
Ik vind het belangrijk en probeer er ook voor te zorgen dat de kinderen met plezier naar school komen. Dat is een heel belangrijke voorwaarde om tot goed leren te komen.
Samen met de kinderen, ouders en mijn collega’s, speciaal Penny en Elske die op maandag in de groep staan, wil ik er heel graag weer een fijn, inspirerend schooljaar van maken.
Mijn naam is Yvonne Delis en werk samen met mijn duo-partner Marieke Lokhoff in groep 1-2 B.
Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik in deze groep te vinden.
Ik ben getrouwd en samen hebben wij twee zonen.
Ik ben vanaf november 2006 werkzaam op Het Telraam en doe dit met heel veel plezier.
In 1985 ben ik begonnen op een basisschool in Groet (N-H) en daarna op een basisschool in Alkmaar(N-H).
In 2002 zijn wij verhuisd naar Mook, vanwege het werk van mijn man.
Ná eerst een jaar op invalbasis op verschillende scholen gewerkt te hebben, heb ik daarna 3 jaar in Gennep gewerkt en kwam in 2006 hier op het Telraam.
Wat bij mij hoog in het vaandel staat is het welzijn van de kinderen. Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, goed in hun vel zitten en zich veilig voelen, pas dan komt een kind tot leren.
Verder vind ik het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind.
Het werken met kinderen is en blijft een prachtig beroep en ik hoop dit dan ook nog jaren te mogen doen.
Hallo, mijn naam is Ursula Fiddelers. Samen met mijn man Hans en onze twee zonen Mees en Raaf woon ik in Cuijk.  Dit schooljaar werk ik samen met mijn collega Elske Linders in groep 7. Ik ben aanwezig op de maandag, dinsdag en woensdag, op donderdag werk ik op het RSC ( Radboudsportcentrum, onderdeel van de universiteit) te Nijmegen waar ik danslessen geef.
Sinds 2002 ben ik in het onderwijs werkzaam en heb ik op De Akkerwinde in Vianen gewerkt. Daar werkte we veel met combinatiegroepen en was groep 7/8 de groep waar ik voornamelijk terug te vinden was. In 2016 heb ik me bekwaamd als rekenspecialist en in 2012 als cultuur coördinator. Mijn eerste opleiding was aan de dansacademie te Arnhem. Ik ben bevoegd om klassiek ballet, moderne dans en jazz ballet te geven. Na mijn opleiding heb ik 6 jaar bij het dansgezelschap Introdans afdeling educatie gewerkt. Daarna heb ik gewerkt als dansdocente en gaf ik op diverse scholen in de regio les. Ik werkte met verschillende leeftijden van 3 t/m 65 jaar.
Dit wordt mijn tweede jaar op Het Telraam.  Ik heb er zin in om dit jaar de lijn voort te zetten, samen met de kinderen, die wij vorig jaar zijn ingeslagen. Ik vind het belangrijk dat ieder tot zijn recht kan komen, met plezier naar school gaat en dat men zijn klasgenoten respecteert. Voor elk probleem is er een oplossing te vinden, daarbij werk ik vanuit de talenten die een kind heeft om samen de juiste weg te bewandelen. Onze volgende wandeling is begonnen.