WEEKOVERZICHT & MEDEDELINGEN: WEEK 16

 
Maandag
16 april
 • Alle kinderen van groep 4 mogen om 10:15 uur op school zijn. Zondag 15 april heeft een groot deel van deze groep de Eerste Communie gedaan. Zie de toegestuurde e-mail.
 • 9:00 uur – 10:30 uur is er een bijeenkomst van de Werkgroep Hoogbegaafdheid voor de Boxmeerse scholen in Boxmeer. Namens Het Telraam zijn Gerda Haerkens en Frans van Nunen hierbij aanwezig.
 • Frans van Nunen is deze dag niet op school i.v.m. verlof.
Dinsdag
17 april
 • Centrale Eindtoets voor groep 8 gedurende de ochtend. Neeltje van Erp, Gerda Haerkens en Frans van Nunen zijn bij deze toetsafname aanwezig.
 • 12:30 uur Gerda Haerkens en Karen Peeters in gesprek.
 • 12:30 uur zijn Ingrid Wittebrood en Frans van Nunen in gesprek.
 • 14:00 uur Penny Philips in gesprek.
 • 14:00 uur Malou Lambregts in gesprek.
 • 15:00 uur gaat Malou Lambregts naar de sportvelden i.v.m. de Koningsspelen.
 • 14:30 – 16:00 uur is er een managementoverleg waarbij Ria Verdellen, Neeltje van Erp, Gerda Haerkens en Frans van Nunen bij aanwezig zijn.
 • 19:30 – 20:30 uur is er een informatievond voor de ouders van groep 3 & 4 (groep 5 & 6) over het samen thuis-lezen. Zie e-mail van dinsdag 10 april.
Woensdag
18 april
 • Centrale Eindtoets voor groep 8 gedurende de ochtend. Carmen van der Leest, Gerda Haerkens en Frans van Nunen zijn bij deze toetsafname aanwezig.
 • 09:00 - 14:00 uur gaan de groepen 1/2 A-b naar het Dinomuseum, ter afsluiting van het kernconcept Dinosaurussen. De ouders zijn hier inmiddels van de mail op de hoogte gebracht.

 • 14:30-17:00 uur brengen Neeltje van Erp en Penny Philips een bezoek aan het iXperium in Nijmegen m.b.t. de mogelijkheden voor onderzoekend leren (met ICT-materialen).
 • 14:30-16:30 uur zijn Frans van Nunen en Ursula Fiddelers in gesprek met Chantal Ophuizen (van Stichting Doejemee) om de derde stap van de Cultuurloper (= voor een betere cultuureducatie) te doorlopen.
Donderdag
19 april
 • Centrale Eindtoets voor groep 8 gedurende de ochtend. Carmen van der Leest, Gerda Haerkens en Frans van Nunen zijn bij deze toetsafname aanwezig.
 • De groepen 3, 5, 6 en 8 hebben geen gymles vandaag. Groep 7 start om 08:30 uur in de sporthal (zoals elke week gedaan wordt) en groep 4 zal gewoon onder schooltijd gaan gymmen.
 • 13:15- 14:15 uur Gerda Haerkens (en Frans van Nunen) in gesprek met GGD.
 • 14:00 uur is Elke Linders in gesprek.
 • 15:00 uur zijn Elske Linders en Frans van Nunen in gesprek.
 • 19:30 – 21:00 uur is er een vergadering van de Medezeggenschapsraad. Deze vergadering heeft een openbaar karakter en ouders en teamleden zijn welkom.
Vrijdag
20 april
 • KONINGSPELEN; Zie de toegezonden e-mail van vrijdag 6 april. Samen gaan we genieten van alle spelen en de gezamenlijke dans.
MAANDAG 23 APRIL TOT EN MET VRIJDAG 4 MEI: MEIVAKANTIE.
ALLE KINDEREN ZIJN VRIJ !!!
WE WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE, GEZELLIGE EN ZONNIGE VAKANTIE.
We zien elkaar weer op maandag 7 mei.
 
MEDEDELINGEN:
Graag uw aandacht en medewerking voor het volgende: Vanaf 8:15 uur wordt er op het schoolplein gesurveilleerd. Om 8:20 uur opent de surveillerende leerkracht de beide toegangsdeuren en mogen de kinderen en de ouders naar binnen. De leerkrachten staan dan bij de deur van hun lokaal om de kinderen (en eventueel de ouders) te ontvangen. Vanaf groep 3 is het niet de bedoeling om samen met uw kind het groepslokaal in te lopen; graag afscheid nemen bij de deur. Zodra kinderen in hun groep zijn, beginnen ze al met een werkje om de dag rustig op te starten. Het later binnenlopen van ouders zorgt voor onrust in het lokaal.
Om 8:25 uur gaat de bel voor de eerste keer. De kinderen moeten dan naar hun groepslokaal.
Om 8:30 uur gaat het beginsignaal voor de 2e keer en dan starten we met de lessen.
We vragen de ouders nadrukkelijk om dan ook rustig het schoolgebouw te verlaten, niet nog even een (ander) lokaal binnen te lopen om afscheid te nemen en gesprekken met andere ouders buiten het schoolgebouw voort te zetten. MET DANK VOOR UW MEDEWERKING.
 
 • Brengen en ophalen van kinderen m.n. onder schooltijd: Indien u vóór, onder en ná schooltijd uw kind(eren) komt brengen óf ophalen, wilt u dan gebruik maken van de ingang bij het schoolplein. Dit geldt ook voor het wegbrengen en ophalen van kinderen die gebruikmaken van de BSO.
           
 • Personele bezetting in groep 7 & 8.
Carmen van der Leest (leerkracht van groep 8) is vanaf dinsdag 17 april weer op school. Haar zwangerschapsverlof is dan beëindigd en ze gaat i.p.v. vier dagen nu drie dagen werken.
In goed overleg met personeelszaken van Optimus P.O. én met de desbetreffende groepsleerkrachten hebben we het onderstaande kunnen regelen tot aan de zomervakantie.
Dit betekent voor de personele bezetting in groep 7:
 • Maandag, donderdag en vrijdag: Karen Peeters en eindverantwoordelijke voor groep 7.
 • Dinsdag en woensdag: Tim Scholtz.
Dit betekent voor de personele bezetting in groep 8:
 • Maandag en dinsdag: Neeltje van Erp.
 • Woensdag, donderdag en vrijdag: Carmen van der Leest.
 
 • Beste Bouw! – ouders,
Op vrijdag 20 april vervalt het Bouw! Lezen in verband met de Konings-spelen. Wij willen jullie vragen om een keer extra thuis te lezen, om de kwaliteit te waarborgen. In week 17 en 18 is de meivakantie en wordt er dus op school niet gelezen. Wel graag thuis blijven lezen met het programma van Bouw! Lezen.
Wanneer kinderen bijna een toets moeten maken, is het verstandig om dit tijdig (begin van week 16) door te geven aan de groepsleerkracht. Toetsen worden alleen op school en alleen door een leerkracht afgenomen. Mocht uw kind in de meivakantie bij een toets uitkomen, kunt u de gemaakte lessen herhalen.
 
 • Vrijdag 20 april zijn de landelijke koningsspelen.
De werkgroep is “klaar” met het programma voor de kinderen & de voorbereidingen. Alle ouders zijn via een eerdere e-mail al benaderd voor hulp en we zijn blij met de hulp van ouders en vanuit de sportverenigingen. Op vrijdag 6 april heeft u een nieuwe e-mail ontvangen met meer informatie over de koningsspelen. Het wordt een mooie zonnige dag.
 
 • De MEIVAKANTIE voor alle Optimusscholen is van maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei.  
Basisschool Het Telraam heeft net als de andere Optimusscholen de meivakantie van maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei; dit is voor onze school dus in week 17 en in week 18.  
Er zijn in deze regio scholen van Voortgezet Onderwijs die de meivakantie in andere weken hebben ingeroosterd, bijvoorbeeld in week 18 en in week 19.  
Wilt u rekening houden met het plannen van een vakantie als u kinderen hebt op Het Telraam en op een school van Voortgezet Onderwijs.  
We verlenen géén verlof om in buiten deze twee reguliere vakantieweken (week 17 en 18) met uw basisschoolkind(eren) op vakantie te gaan. Zie hiervoor ook de website van het “Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost”: www.rblbno.nl