Weekoverzicht schooljaar 2017-2018: Week 47

 
Maandag
20 november
 • 13.30 uur Hella Kuijpers (stagebegeleider) komt in de groepen 6 en 7 de studenten observeren.
 • 14:00 uur gesprekken met stagebegeleider leerkrachten groep 6 en 7.
 • 14:30 uur Gerda Haerkens, Elske Linders en Frans van Nunen in gesprek.
 • 15:00 uur is er een overleg van de leeswerkgroep met Ingrid van Bergen, Neeltje Van Erp, Karen Peeters en Ursula Fiddelers.
 • 15:00 uur is Frans van Nunen in gesprek met Hella Kuijpers.
Dinsdag
21 november
 • 8:30 uur is Gerda Haerkens in gesprek.
 • 8.30 – 12.00 uur hebben de meeste leerlingen van groep 8 een meeloopochtend op Elzendaalcollege in Gennep.
 • 14:30 - 16:30 zijn Neeltje van Erp en Carmen van der Leest in gesprek. 
 • 15:00 – 16:30 uur is Ursula Fiddelers in overleg met Cultuurcoördinatoren van de gemeente Boxmeer en Stichting Doejemee te Boxmeer.
Woensdag
22 november
 • 8:30 – 17:00 uur is er een cursus “Eerste Hulp bij Kinderen” voor de BHV-ers: Jan Wouters, Elske Linders, Ingrid Wittebrood en Yvonne Delis.
 • 8:30 uur is Gerda Haerkens in gesprek met ouders van een toekomstige leerling.
 • 9:00 uur heeft Frans van Nunen een gesprek met ouders van een toekomstige leerling.
 • 14:30 – 15:45 uur is Carmen van der Leest in gesprek.
 • 16:00 uur is Gerda Haerkens in gesprek met externen.
 • Na schooltijd is er een “Doejemee” activiteit op school.
Donderdag
23 november
 • 10:00 – 12:30 uur is Frans van Nunen met collega-directeuren in gesprek over “Talentgericht” en wordt het beleidsdocument voor Optimus definitief gemaakt.
 • 14:30 uur is er een teamvergadering voor alle teamleden. Op de agenda staat o.a.: Leesonderwijs (inclusief het lespakket “Bouw”) en het Rekenonderwijs (automatiseren).
Vrijdag
24 november
 • Frans van Nunen afwezig i.v.m. verlof.
 • 15:00 uur zijn Ursula Fiddelers en Elske Linders in overleg.
 
MEDEDELINGEN:
 
Op vrijdag 17 november zijn er enkele ouders geweest om de school in sinterklaassfeer te brengen.
Helaas is het nog niet klaar. Op maandag 20 november om 8.30 gaan zij verder.
Mocht u tijd en zin hebben een handje te helpen dan bent u van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Sinterklaas