Weekoverzicht schooljaar 2017-2018: Week 8

 
Maandag
19 februari
 • Vandaag werkt Marieke Lokhoff in groep 1-2 B (i.p.v. Yvonne Delis).
 • Vanaf 14:15 uur hebben Gerda Haerkens en Frans van Nunen gesprekken met externen.
 • 15.30 uur Penny Philips in gesprek.
 • 15:15-16:30 Ursula Fiddelers heeft overleg met Boxmeerse scholen over cultuureducatie.
Dinsdag
20 februari
 • 8:30- 12:00 uur heeft groep 8 praktijklessen EHBO.
 • 14:00 -15:00 uur komt de werkgroep schoolreis bij elkaar. De kinderen van de leerlingenraad hebben voor de voorjaarsvakantie hun wensen aangegeven.
 • 15:00 uur zijn Malou Lambregts en Frans van Nunen in gesprek over “bewegen op school”.
 • 19:00 – 21:00 uur gaat Yvonne Delis naar Optimusbijeenkomst in kader van vervolgtraject “Investeren in Lezen – Monitoring”.
Woensdag
21 februari
 • 8:30 uur is er weer een hoofdluiscontrole. Wilt u hiermee rekening houden: o.a. geen gel gebruiken en de haren niet vlechten.
 • 9:00 uur komt Ingrid Giesbers (GGD) voorlichting geven over hoofdluisbestrijding.
Donderdag
22 februari
 • Vandaag krijgen de kinderen van groep 1-2 t/m groep 8 hun rapportmap.
 • Vandaag werkt Yvonne Delis in groep 1-2 B (i.p.v. Marieke Lokhoff).
 • Vandaag heeft Frans van Nunen twee bijeenkomsten met stafleden en collega-directeuren over “Taakbeleid” en “Leesonderwijs”. Beide bijeenkomsten zijn op een collega-school in Grave. Afhankelijk van de duur van deze bijeenkomsten is Frans de gehele dag afwezig.
 • 14:30 uur Elske Linders in gesprek.
Vrijdag
23 februari
 • 8:45-9:15 uur worden de liedjes voor de communie geoefend in groep 4.
 • Frans van Nunen de gehele dag afwezig i.v.m. verlof.
 • 14.30 uur Elske Linders werkoverleg kernconcepten
 
MEDEDELINGEN:
 • Rapporten: Op donderdag 22 februari krijgen de kinderen tot en met groep 7 hun eerste rapport. De kinderen van groep 8 ontvangen het “Onderwijskundig rapport” met het advies voor brugklastype in het Voortgezet Onderwijs (V.O.).
 
Ouder- en adviesgesprekken: Op maandag 26 en woensdag 28 februari zijn de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 én de adviesgesprekken voor groep 8.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn bij deze gesprekken ook aanwezig.
 
Maandag van 15:00 uur – 17:00 uur (teamleden pauzeren van 16:00 – 16:15 uur) 
Dinsdag van 18:00 uur – 20:30 uur (teamleden pauzeren van 19:00 – 19:15 uur) 
Er is een gezamenlijk pauze voor alle teamleden van 17:00 – 18:00 uur.
 
Digitaal aanmelden: Vanaf woensdag 7 februari kunnen ouders zich digitaal (via de website van school) aanmelden voor deze gesprekken. Heeft u hiermee problemen, kom dan tijdens de ochtend even naar school en Jan Wouters (conciërge) zal u graag helpen.
 
 • Ouderevaluatie "Samen leren is oké"
Op donderdag 8 februari heeft u een mail ontvangen met daarin een link naar de
ouderevaluatie.  Er zijn al 25 evaluaties ingevuld, bedankt. We hopen dat er nog meer
evaluaties volgen. De evaluatie staat open tot en met woensdag 28 februari.
 
 • Muziek-, dans- en dramalessen op dinsdagen tot en met week 14. Dinsdag 30 januari zijn twee combinatiefunctionarissen van “Doe je Mee” gestart met muziek-, dans- en dramalessen op onze school.  De komende weken werkt elke groep naar een presentatie / theatervoorstelling, die op vrijdag 6 april te zien zal zijn. Ieder kind krijgt de kans om zich op het creatieve gebied te ontwikkelen. We hebben er veel zin in. Nadere informatie over de presentatie / theatervoorstelling van vrijdag 6 april volgt later.  We houden u op de hoogte.