WEEKOVERZICHT & MEDEDELINGEN: WEEK 25 

Deze week ontvangt u meer informatie voor het schooljaar 2018 2019 én de uitnodiging voor de jaarafsluiting op vrijdagochtend 29 juni. 

Leest u ook bij de mededelingen het verzoek om mee te helpen op het schoolplein. Zaterdag 16 juni heeft u hierover ook een e-mail ontvangen. 

Donderdag 21 juni brengen de kinderen hun rapportmap mee naar huis. 

Maandag 

18 juni 

 • *13:30 uur zijn Femke Boon (voorzitter van de ouderraad) en Frans van Nunen in gesprek. 

 • *15:00 16:00 uur zijn Frans van Nunen en Malou Lambregts in gesprek. 

Dinsdag  

19 juni 

 • *9:00 10:00 uur zijn Gerda Haerkens en Karen Peeters in gesprek. 

 • *13:00 uur – 16:00 uur Karen Peeters en Gerda Haerkens naar netwerkbijeenkomst van interne begeleiders van Optimus. 

 • *15:00 – 16:00 uur zijn Frans van Nunen en Yvonne Delis in gesprek. 

 • *16:00 – 17:00 uur zijn Frans van Nunen en Penny Philips in gesprek. 

 • *16:00 uur – 17:00 uur Leerlingbespreking. 

 • *19:30 uur is de laatste vergadering van dit schooljaar van de Medezeggenschapsraad. Ouders en teamleden zijn welkom. 

Woensdag  

20 juni 

 • *Elske Linders is vandaag werkzaam in groep 5 i.p.v. Penny Philips. 

 • *09:00 – 10:00 uur zijn Frans van Nunen en Marieke Lokhoff in gesprek. 

 • *14:30 uur is Elske Linders in gesprek. 

 • *14:30 -17:30 uur leerlingbespreking. 

 • *15:00 – 16:00 uur zijn Frans van Nunen en Carmen Kuijpers-van der Leest in gesprek. 

 • *’s Middags zijn er activiteiten van Stichting Doejemee voor kinderen die zich hiervoor al hebben aangemeld. 

 • *20:15 uur is de laatste vergadering van dit schooljaar van de Ouderraad. Namens het schoolteam zijn Ria Verdellen en Frans van Nunen hierbij aanwezig. 

Donderdag  

21 juni 

 • *8:45 – 09:45 uur heeft Frans van Nunen een klassenbezoek in groep 5  in kader van kwaliteitszorg en gesprekkencyclus. 

 • *10:30 – 11:30 uur zijn Neeltje van Erp en Frans van Nunen in gesprek. 

 • *13:00 – 14:00 uur is Frans van Nunen in gesprek met consulent van IBN i.v.m. planning schoonmaak o.a. in de zomervakantie. IBN neemt de werkzaamheden van CSU per 1 juli over. Jolanda Janssen blijft wel werkzaam op Het Telraam. 

 • *14.30 uur is Elske Linders in gesprek. 

 • *14.30-16.30 uur leerlingbespreking. 

 • *15:00 – 16:00 uur zijn Frans van Nunen en Ria Verdellen in gesprek. 

 • *16:00 – 17:00 uur zijn Frans van Nunen en Ingrid Wittebrood in gesprek. 

Vrijdag  

22 juni 

 • Vandaag is Ingrid van Bergen (leerkracht groep 3) jarig. Namens de leerlingen en teamleden van hartelijk gefeliciteerd en we wensen haar een hele fijne en gezellige dag. 

 • *Vandaag is Frans van Nunen (o.v.b.) afwezig i.v.m. verlof.
  13.15 - 14.00 uur komt de fanfare in groep 4 voor een muzikale voorlichting. Gerda Haerkens is hierbij aanwezig. 

 

MEDEDELINGEN: 

Beste ouders, 

We willen graag voor de jaarafsluiting c.q. zomervakantie de werkzaamheden op het schoolplein afronden. Komende week (maandag 18 t/m vrijdag 22 juni) willen we een aantal dingen op het schoolplein van kleur voorzien. 

Wie kan / wil meehelpen (eventueel met leerlingen) om deze werkzaamheden uit te voeren?  
Dit kan onder schooltijd van 8:30 - 14:00 uur óf na schooltijd vanaf 14:00 uur of aan het begin van de avond m.u.v. de vrijdagavond. We gaan een kleur geven aan: 

1e: de muur achter het goaltje van het pannaveld krijgt een lichtgroene kleur (ongeveer 10 m2). Twee leerlingen hebben een ontwerp gemaakt wat dan op deze muur geschilderd wordt.  
2e: de bovenste laag (trottoirtegels) van het muurtje om het pannaveld. Dit krijgt een rode kleur en is ongeveer 10m2. 

3e: de 30 betonnen zitblokken / elementen krijgen een donkergroene kleur en is ongeveer 30m2.  
4e: de betonnen "bokspringpalen" krijgen een gele kleur. Dit is ongeveer 2 m2.  
 

Verder willen we "de bult" over de rioolbuis in orde maken. Het kunstgras (8 x 4 meter) is vrijdag 15 juni afgeleverd. Deze mat moet nog over de bult getrokken / geplaatst worden, nadat het witte zand is opgehoogd. Misschien iemand met een graafmachine, want het is wel een zware klus. 

Woensdagochtend 27 juni omstreeks 10:30 uur bezorgen ze nog een mooie verrassing waar eerst de klimauto stond. Dit moet ook bevestigd worden in de grond, voordat de kinderen hiervan gebruik kunnen maken. 

Wie heeft tijd om ons te komen helpen, zodat het schoolplein klaar is voor de jaarafsluiting op vrijdag 29 juni? 

Graag z.s.m. een reactie naar Frans van Nunen ( dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl ) of mondeling op school bij Jan Wouters óf bij de groepsleerkrachten.  
 
MET DANK, namens LEERLINGENRAAD, ALLE KINDEREN EN TEAMLEDEN. 

 

 • Zondag 24 juni  zijn Ria Verdellen (leerkracht groep 1-2 A) en Tom Schaap (hulp-conciërge op de donderdag- en vrijdagochtend) jarig. Namens de leerlingen en teamleden van hartelijk gefeliciteerd en we wensen hen een hele fijne en gezellige dag. 

 

 • Schooljaar 2018 – 2019. 

         Woensdag 20 juni kunt u informatie verwachten m.b.t. het schooljaar 2018 – 2019. U bent al eerder op de hoogte gebracht
         van de personele wijzigingen.
De nieuwe collega’s zijn tijdens de kennismakingsdag op maandag 25 juni ook aanwezig. 

 

 • Op maandag 25 juni is de kennismakingsdag voor alle groepen met (nieuwe) teamleden en met de leerlingen die op maandag 20 augustus aan het nieuwe schooljaar 2018 - 2019 gaan beginnen. Voor de nieuwe leerlingen van groep 1 is deze kennismakingsdag van 8:30 – 14:00 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 is er een kennismakingsochtend tot 12:00 uur.  

De (nieuwe) ouders zijn van harte welkom in de aula om een kopje koffie of thee te drinken, nadat ze de kinderen naar de groep hebben gebracht. Ouders kunnen zo kennis met elkaar maken en worden bijgepraat door Frans van Nunen. 

 

 • “Samen leren is oké”. 

Dit schooljaar heeft u de mogelijkheid gehad om enkele keren in de klas van uw kind te komen kijken tijdens de lessen voor lezen, spelling en rekenen. Naar aanleiding van deze klassenbezoeken heeft u een enquête in kunnen vullen. Hierin geven veel ouders aan om graag aanwezig te zijn tijdens de kernconcepten. In het volgend schooljaar, kunt u in het kader van ‘Samen leren is oké’, een bezoek brengen aan uw kind in de klas tijdens de kernconcepten. We brengen u tijdig op de hoogte wanneer dat gaat plaatsvinden.