WEEKOVERZICHT & MEDEDELINGEN: WEEK 27 
Maandag 
2 juli 
 • Elske Linders staat vandaag in groep 5 i.p.v. Penny Philips. 
 • Vandaag komen de leden van KBO naar de musical kijken van groep 8. 
 • 14.30 - 15.30 uur Frans van Nunen en Elske Linders in gesprek. 
Dinsdag  
3 juli 
 •  Jan Wouters afwezig i.v.m. werkzaamheden op enkele Optimus scholen ( controle brandmeldinstallatie en noodverlichting).
 • Groep 7 en 8 gaan naar het Technobiel bij basisschool “Onze Bouwsteen” in Beugen. 
 • Vanaf 18:00 uur worden de laatste toestellen voor het schoolplein opgehaald en eventueel l geplaatst. 
 • ’s Avonds kunnen de inwoners van Oeffelt (tegen een kleine vergoeding) naar de musical kijken van groep 8. 
Woensdag  
4 juli 
 • Vanochtend neemt meester Tim afscheid van groep 7 en van Het Telraam. Na de zomervakantie heeft hij een aanstelling bij basisschool “de Breede Weg” in Groesbeek. 
 • Vanochtend kijken de groepen 1-2 t/m groep 7 naar de musical. 
 • Na de lunchpauze is er voor alle kinderen een waterspektakel. Zie de e-mail van vrijdag 29 juni. 
 • 10:30 uur is Frans van Nunen in gesprek met gemeenteambtenaar over groene / blauwe schoolpleinen. Samen bekijken we nog enkele mogelijkheden voor ons schoolplein. 
 • ’s Avonds nemen de kinderen van groep 8 – samen met genodigden - afscheid van school. Eerst kijken we voor de laatste keer naar de musical. 
Donderdag  
5 juli 
 •  Penny Philips staat vandaag in groep 5, i.p.v. Elske Linders. 
 • I.v.m. de laatste schooldag gaan vandaag de groepen 3 t/m 8 niet naar de sporthal om te gymmen. Vorige week hebben alle groepen de laatste gymles gehad. 
 • Voor de kinderen begint om 14:00 uur de zomervakantie. 
Vrijdag  
6 juli 
 • VANDAAG ZIJN ALLE KINDEREN VRIJ !!! 
 • Groepsoverdracht naar en met toekomstige groepsleerkrachten. 
 • Vanaf 15:00 uur sluiten de teamleden het schooljaar af en nemen we afscheid van de vertrekkende collega's. 
De zomervakantie  
is van maandag 9 juli (week 28)  
tot en met vrijdag 19 augustus (week 33). 
Maandag 20 augustus is de eerste schooldag 
van het schooljaar 2018 – 2019. 
U bent van harte welkom om samen met de kinderen het schooljaar te openen. 
 
MEDEDELINGEN: 
 
 • Op dinsdag 3 juli gaan de groepen 7 en 8 naar de Technobiel bus. Deze bus staat op de parkeerplaats bij de basisschool in Beugen. De Technobiel is een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen, die voor de keuze van vervolgonderwijs staan, op allerlei manieren van techniek kunnen proeven. Voor meer informatie zie https://www.otib.nl/Voorlichting/Basisonderwijs/Technobiel/Technobiel.aspx  
 
 • Vakantielezen Biblioplus:  Onze school doet mee aan het vakantieleesproject van Biblioplus:  
'Duik met een boek de zomer in'. De zomervakantie, tijd van zon, ontspanning en genieten van een boek. Het leesprogramma Duik met een boek de zomer in! maakt het lezen tijdens de vakantie extra leuk. Als uw kind tijdens de vakantie lekker leest, blijft het leesniveau op peil. Daar wordt tijdens het schooljaar immers hard aan gewerkt. Alle kinderen kunnen meedoen, jonge kinderen kunt u immers voorlezen. De hoeveelheid boeken is niet belangrijk, meedoen wel!  
Poster. Uw kind heeft op school een vrolijke poster gekregen. Hierop kan bijgehouden worden welke boeken er in de vakantie (voor)gelezen zijn. Op deze poster kan uw kind ook een eigen mening weergeven.  
Wat kunt u doen? Samen lezen vergroot het leesplezier. U kunt ook af en toe een stukje voorlezen. Plezier in lezen leidt tot nog meer lezen.  
Samen praten over het boek versterkt de beleving. Is het boek leuk, spannend, mooi of moeilijk?  
Waar vind je leuke boeken? Vóór de vakantie: in de Bibliotheek op School (BoS).  
Tijdens de vakantie: lees boeken van thuis, leen boeken (gratis) in de bibliotheek of lees boeken met de vakantieBieb-app.  
De VakantieBieb-app. Vanaf 1 juni kun je gratis digitaal boeken lezen met de VakantieBieb-app. Deze app bevat leuke jeugdboeken en is te downloaden via www.vakantiebieb.nl. Na de vakantie gaat de poster weer mee naar school. Als afsluiting wordt het zomerlezen daar in de spotlights gezet.