Basisschool Het Telraam,
Kerkstraat Zuid 24,
5441 AK Oeffelt,
T: 0485-361622
W: www.hettelraam.nl
E: dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl
 
Oeffelt, woensdag 20 juni 2018.
 
Beste ouders / verzorgers,
 
Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen met betrekking tot de groepsverdeling, de personele bezetting en de schoolvakanties & lesvrije dagen voor het schooljaar 2018 - 2019.
Het onderstaande is toegelicht tijdens de vergadering van de medezeggenschapsraad op dinsdag 19 juni.
 
 
Mobiliteit en personele bezetting:
Enkele teamleden gaan gebruik maken van mobiliteit en afscheid nemen van Het Telraam. Vrijdagochtend 29 juni tijdens de jaarafsluiting – met kinderen en ouders – staan we uitgebreider stil bij het afscheid van onderstaande teamleden.
 • Gerda Haerkens (Interne begeleider) gaat na de zomervakantie werken op basisschool St. Jozef in Velp (bij Grave).
 • Ingrid Wittebrood (leerkracht groep 6) gaat na de zomervakantie werken in de vervangerspool van Optimus.
 • Tim Scholtz (vanaf december voor langdurige vervanging in groep 7 en in groep 8). Tim gaat na de zomervakantie werken bij een ander schoolbestuur.
 • Francis Graat (vrijwilliger – onderwijs ondersteuning) stopt na 44 jaar met haar werkzaamheden in het onderwijs, m.n. op Het Telraam.
 
Al eerder bent op de hoogte gebracht dat een aantal leerkrachten minder gaan werken. Onderstaande teamleden hebben na overleg met het Schoolbestuur met ingang van 1 augustus een andere benoeming met een andere taakomvang gekregen.
 • Ria Verdellen (momenteel leerkracht groep 1-2 A) gaat 4 dagen per week werken.
 • Ingrid van Bergen (momenteel leerkracht groep 3) gaat 4 dagen per week werken.
 • Karen Peeters (momenteel leerkracht van groep 7) gaat 3 dagen per week werken en na overleg met het Schoolbestuur gaat zij de werkzaamheden van Gerda Haerkens als interne begeleider overnemen.
 • Carmen Kuijpers – van der Leest gaat 3 dagen werken en neemt ouderschapsverlof op. Dit betekent een werktijdvermindering waardoor ze in de ene week twee dagen en in de andere week drie dagen werkt.
 • Elske Linders neemt komend schooljaar het restant van haar ouderschapsverlof op. Dit betekent een werktijdvermindering waardoor ze in de ene week twee dagen en in de andere week drie dagen werkt.
 
Groepsverdeling in het schooljaar 2018 - 2019:
Het komende schooljaar starten we met ongeveer 170 leerlingen die van maandag t/m vrijdag verdeeld worden over 8 groepen: Twee groepen 1-2 én vanaf groep 3 t/m groep 8 gaan we 6 enkelvoudige groepen maken. Ook voor het schooljaar 2018 -2019 krijgen we van ons schoolbestuur de mogelijkheid om in plaats van 7 groepen met 8 groepen te starten.
 
Personele bezetting voor het Schooljaar 2018 – 2019:
De groepsverdeling en groepsbezetting van de huidige en toekomstige groepsleerkrachten zijn dinsdag 19 juni tijdens de vergadering van de medezeggenschapsraad vastgesteld.
 
Het komend schooljaar zullen een aantal leerkrachten aan een andere groep lesgeven. Dit is ook beleid vanuit ons schoolbestuur om interne mobiliteit op school- en bestuursniveau te stimuleren. Bijna alle groepen krijgen te maken met twee groepsleerkrachten. Er zijn in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met personeelszaken van ons schoolbestuur om met onderstaande indeling het komend schooljaar een goede start te maken en óók kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven geven.
We hebben het vertrouwen dat we op deze manier, samen met twee nieuwe collega’s, een goede start maken voor het schooljaar 2018 – 2019 op maandag 20 augustus.
 

 
 • Groep 1-2 A    : Ria Verdellen (vier dagen) & Marieke Lokhoff (één dag);
 • Groep 1-2 B    : Yvonne Delis (drie dagen) & Marieke Lokhoff (twee dagen);
 • Groep 3          : Cindy van der Wielen * (vijf dagen);
 • Groep 4          : Malou Lambregts (vijf dagen);
  • Groep 5          : Ingrid van Bergen (vier dagen) & Elske Linders of Penny Philips (één dag);
  • Groep 6          : Elke van der Locht * (drie dagen) & Penny Philips (twee dagen);
  • Groep 7          : Ursula Fiddelers (drie dagen) & Elske Linders (twee dagen);
  • Groep 8          : Neeltje van Erp (twee of drie dagen) & Carmen van der Leest (twee of drie                       dagen). Er is een wisseldag op de woensdag.
 
De exacte werkdagen van de groepsleerkrachten worden in onderling overleg en met de directeur nog voor de zomervakantie vastgesteld.
 
 • Conciërge                               : Jan Wouters (alle ochtenden tot ± 12:30 uur)
 • Intern begeleider                    : Karen Peeters (dinsdag, donderdag en één wisseldag)
 • Directeur                                : Frans van Nunen (gemiddeld vier dagen per week)
 
* Cindy van der Wielen is 30 jaar en momenteel werkzaam als leerkracht van een combinatiegroep 1-2-3 aan basisschool “de Wegwijzer” in Grave. Cindy heeft haar opleiding als leerkracht basisonderwijs afgerond in 2011. Ze heeft ook gymbevoegdheid. Zij heeft veel werkervaring in de groep 1-2 en 3, m.n. in de combinatiegroepen 1-2-3 óf 2-3. Cindy is vandaag (woensdag 20 juni) al op school geweest en heeft kennisgemaakt met de kinderen van beide groepen2.
* Elke van der Locht is 36 jaar en momenteel werkzaam als leerkracht van groep 5 aan basisschool “Den Omgang” in Schaijk. Elke heeft haar opleiding als leerkracht basisonderwijs afgerond in 2007. Ze heeft ook gymbevoegdheid. Zij heeft veel werkervaring in de groepen 5, 6 en 7.
 
We wensen onze vertrekkende en komende collega’s veel werkplezier in hun nieuwe omgeving.
 
Op maandagmorgen 25 juni vanaf 8:30 – 12:00 uur gaan de huidige en toekomstige leerlingen kennismaken met de (nieuwe) groep en de (nieuwe) leerkrachten.
De kinderen die op maandag 28 augustus in groep 1 starten zijn ook vanaf 8:30 uur welkom en zij mogen tot 14:00 uur in de groep blijven. De ouders van deze kinderen kunnen dat ’s ochtends ook even overleggen met de toekomstige groepsleerkrachten. De instromers van groep 1 ontvangen ook een persoonlijk uitnodiging voor deze dag.
Maandagmorgen om 8:30 uur zijn de (nieuwe) ouders van harte welkom in de aula om onder genot van een kopje koffie of thee verder kennis te maken. Frans van Nunen is hierbij ook aanwezig en kunt u eventueel vragen stellen m.b.t. komend schooljaar.
 
SCHOOLVAKANTIES EN LESVRIJE DAGEN IN HET SCHOOLJAAR 2018 - 2019.
Basisschool Het Telraam voldoet aan de wettelijke plicht om voor de groepen 1-2 t/m 8 tezamen minimaal 7520 uur onderwijs te geven. Er is dan ook ruimte om onderstaande schoolvakanties en lesvrije dagen op te nemen in het jaarrooster. Het overzicht c.q. planning op de volgende bladzijde is ook besproken met de Medezeggenschapsraad (op dinsdag 19 juni) en zij hebben advies en instemming gegeven.
Het schooljaar 2018 – 2019 start op maandag 20 augustus 2018. Ouders zijn om 8:30 uur welkom om, samen met de leerlingen en het team, het schooljaar te openen. Koffie, thee en iets lekkers staat dan klaar.
 
Heeft u vragen met betrekking tot het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met Frans van Nunen, directeur basisschool Het Telraam.
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groeten,
Medezeggenschapsraad en teamleden van basisschool Het Telraam.
 
Op de volgende bladzijde tref u overzicht aan van schoolvakanties en lesvrije dagen.

 
 
Zomervakantie 2018 Maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018
Studiedag: “ICT-ontwikkeling” Maandag 17 september
Herfstvakantie Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober
Studiedag: ICT-wetenschap en techniek Donderdag 6 december
Kerstvakantie Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
Studiedag: Nationale Onderwijs Tentoonstelling Woensdag 23 januari
Studiedagen: analyse “Cito M-toetsen” & rapportage Vrijdag 8 & maandag 11 februari
Voorjaarsvakantie Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart
Studiedag Woensdag 10 april
Tweede Paasdag / Meivakantie Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Hemelvaart-vrij Donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Tweede Pinksterdag Maandag 10 juni
Studiedagen: analyse “Cito E-toetsen” & rapportage Vrijdag 14 & maandag 17 juni
Studiedag: “overdracht 2019 – 2020” o.v.b. Vrijdag 5 juli; d.i. in laatste schoolweek
Zomervakantie 2019 Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019