De Bietel 

De bibliotheek op Het Telraam was met de inzet van twee vrijwilligers elke maandagmiddag geopend, zowel onder- als na schooltijd. Na schooltijd was er gelegenheid voor ouders/verzorgers om samen met hun kind een boek uit te kiezen. Vanwege de maatregelen in verband met de pandemie is de schoolbibliotheek alleen onder schooltijd open.

Het uitlenen van boeken wordt nu verzorgd door de leerkracht van de eigen groep, soms met ondersteuning van een stagiaire. We vinden het belangrijk dat alle kinderen boeken kunnen blijven lezen die ze zelf uitgekozen hebben, omdat leesplezier een grote bijdrage levert aan de taalontwikkeling en leesvaardigheden van kinderen. Jonge kinderen, maar ook nog veel oudere kinderen vinden het vaak leuk om voorgelezen te worden. De boeken worden uitgeleend voor gebruik op school en thuis. Alle boeken die uitgeleend worden, worden geregistreerd en kunnen maximaal 6 weken geleend worden. We gaan in de praktijk uit van een uitleentermijn van ongeveer 3 weken. De voorschoolse opvang is welkom om gebruik te maken van de schoolbibliotheek.

Om de schoolbibliotheek mogelijk te maken, werken we samen met Biblioplus. Zij verzorgen onder andere dat de boeken regelmatig gewisseld worden, zodat er voor alle kinderen boeken zijn die ze nog niet gelezen hebben.