Schoolgids 2020-2021  

Wij willen u met de schoolgids graag een beeld geven van onze school en het onderwijs. Waar we in deze schoolgids spreken over “ouders”, bedoelen we: ouders, verzorgers en toekomstige ouders. Veel informatie die u nodig kunt hebben over onze school staat in deze schoolgids vermeld. Gedurende het schooljaar houden we u op de hoogte via de school-app “Parro”. U ontvangt hier berichtjes vanuit de groep van uw kind en vanuit de school, tevens vindt u hier een agenda. Op de website van school: www.hettelraam.nl vindt u deze schoolgids, en aanvullende informatie, waaronder formulieren en het jaaroverzicht. Deze website is vernieuwd en wordt begin dit schooljaar compleet gemaakt. We hopen dat u deze schoolgids met aandacht en plezier zult lezen. Als u naar aanleiding van deze gids nog vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend terecht bij een groepsleerkracht of de schoolleiding.

Met vriendelijke groeten, Schoolteam van basisschool Het Telraam.