Het jaarverslag 2019-2020     

Middels dit jaarverslag willen wij u informeren over de voortgang van de schoolontwikkeling van basisschool Het Telraam.
Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 heeft de schoolleider met het team het schoolplan voor de periode van 2019-2023 opgesteld. In augustus 2019 werden er op Het Telraam een nieuwe schoolleider en drie nieuwe medewerkers benoemd. In gezamenlijk overleg zijn in september 2019 doelen en ambities definitief vastgesteld voor het schooljaar 2019-2020. In dit jaarverslag worden onderwijskundige- en pedagogische ontwikkelingen, het personeelsbeleid en de kwaliteitscultuur geëvalueerd. Vanuit het schoolplan en dit jaarverslag wordt het jaarplan voor 2020-2021 gemaakt vanuit overkoepelende thema’s; werken aan één doel kan een geïntegreerde aanpak als effect hebben op andere doelen. Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder schooljaar vanwege de pandemie. Bij het laatste evaluatiepunt in dit jaarverslag leest u welke invloed dit heeft gehad op onze schoolontwikkeling. Wij danken u voor het lezen van ons jaarverslag en zullen binnenkort onze plannen voor schooljaar 2020-2021 met u communiceren.

Vriendelijke groet, Team basisschool Het Telraam