Optimus scholen

Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Jaarverslag

Het jaarverslag 2020-2021     

Middels dit jaarverslag willen wij u informeren over de voortgang van de schoolontwikkeling van basisschool Het Telraam. Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 heeft de schoolleider met het team het schoolplan voor de periode van 2019-2023 opgesteld. In augustus 2019 werd er op Het Telraam een nieuwe schoolleider benoemd.

Vanuit het schoolplan zijn de missies en ambities voor de periode van 2019- 2023 in de vorm van een ‘paraplu’ in beeld gebracht. Het gedachtegoed van het Werkconcept Critical Skills vormt de basis van onze missie. Vanuit het schoolplan zijn 8 missies geformuleerd met daarbij behorende ambities voor de periode van 2019-2023.

In de ‘paraplu’ en de jaarplannen hebben we ervoor gekozen om de twee missies met betrekking tot opbrengsten samen te voegen. Aanleiding is dat de ambities die hieronder vallen effect hebben op het bereiken van beide missies. Om de ambities uit het schoolplan te realiseren en de voortgang te monitoren is ervoor gekozen om alle ambities uit ‘de paraplu’ op te nemen in het jaarplan van schooljaar 2020-2021. De doelen in het jaarplan zijn in samenwerking met het team opgesteld in juni 2020 en geëvalueerd in juni 2021.

In dit jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 blikken we terug op een bijzonder schooljaar vanwege de pandemie en beschrijven we onze evaluatie van het jaarplan. Wij danken de ouders voor hun medewerking aan de tevredenheidsonderzoeken. De feedback na de eerste periode van ‘onderwijs op afstand’ heeft bijgedragen aan de wijze waarop we de tweede periode van ‘onderwijs op afstand’ hebben ingericht. De feedback uit het algemene tevredenheidsonderzoek ondersteunt ons bij het evalueren van de voortgang van de schoolontwikkeling en bij het maken van nieuwe plannen.

Wij danken u voor het lezen van ons jaarverslag en zullen begin volgend schooljaar onze plannen voor schooljaar 2021-2022 met u communiceren.

Vriendelijke groet,

Team basisschool Het Telraam