Basisschool Het Telraam

  • Ieder kind telt
  • Aandacht voor elkaar
  • Acceptatie van ieders eigenheid
  • Respect voor elkaar
  • Het streven naar een goede relatie tussen ouders, kinderen en leerkrachten
  • Voortdurende ontwikkeling van professionaliteit bij leerkrachten
  • Opbrengstgericht
  • Werkconcept critical skills
  • Het in kaart brengen en bewaken van de kwaliteit van de school middels kwaliteitskaarten
  • Kernconcepten