Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Praktisch

Oudercommunicatie


Parro

Ouders van onze school worden via de communicatie-app Parro op de hoogte gehouden. Parro is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys en is AVG proof.

U krijgt van de groepsleerkracht regelmatig berichten en foto’s over waar de kinderen in de groep mee bezig zijn. Leerkrachten en ouders kunnen via Parro ook persoonlijke berichten uitwisselen.

Verder wordt Parro gebruikt bij het organiseren van activiteiten, het regelen van vrijwilligers en het inroosteren van (kind)oudergesprekken. U kunt zich dan via de agenda van Parro inschrijven. Ook ziekmeldingen kunt u via Parro doorgeven.

 

Nieuwsbrieven

Volgt nog

Inloop

Volgt nog