Optimus scholen

Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Jaarplan

Jaarplan 2022-2023    

Vanuit het schoolplan zijn acht missies geformuleerd met ambities voor de periode van 2019-2023. Afgelopen schooljaren hebben we aan deze ambities gewerkt, de opbrengsten staan beschreven in de bijbehorende jaarverslagen. Het jaarplan 2022-2023 sluit aan bij de schoolontwikkeling die we al doorgemaakt hebben. Deze ontwikkelingen willen we borgen en versterken.

Met het team hebben we op basis van reflectie gekozen voor vijf hoofdontwikkelonderwerpen waarop we focussen, onze speerpunten. In augustus 2021 zijn we gestart met een nieuwe organisatiestructuur die aansluit bij onze ‘Lerende organisatie’ waarin we leren van en met elkaar vanuit positieve autonomie. We maken gebruik van kennis, kwaliteiten en ambities van individuele medewerkers en versterken dit met de kracht van het team. Voor elk speerpunt is een (specialistische) leerkracht de kartrekker, die samen met de intern begeleider en schoolleider verantwoordelijkheid draagt voor het proces en de opbrengsten. We gaan hiervoor werken met ambitiekaarten.

In het jaarplan 2022-2023 kunt u met de knop hiernaast downloaden

Het team van basisschool Het Telraam.