Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Leerlingenraad

 

Wat doet de leerlingenraad?

Op Het Telraam hebben we een leerlingenraad, deze raad bestaat uit 8 leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Uit iedere groep komen 2 leerlingen. Je kunt in de leerlingenraad komen door gekozen te worden in de groep. Je probeert kinderen op jou te laten stemmen door een goede motivatie te geven waarom jij goed in de leerlingenraad zou kunnen. D.m.v. stemmen komt iedere groep tot een keuze. De leerlingenraad wordt voor één jaar gekozen (oktober tot oktober), daarna is er een overdracht naar de nieuwe leerlingenraad. 

Wij vinden, als leerlingenraad, het heel belangrijk dat iedereen goed les krijgt, erbij hoort, zich veilig voelt en er niet gepest wordt op Het Telraam. De leerlingenraad is bij de andere kinderen van school bekend, zodat wij aanspreekpunt zijn voor de andere kinderen van Het Telraam. 

De leerlingenraad is er dus om de kinderen en school te helpen. We helpen met verschillende dingen, onder andere met; 

  • Wij bedenken/denken mee over nieuwe schoolafspraken als dit nodig is. 

  • Wij denken mee over de school/ het schoolplein om deze beter/veiliger maken. 

  • Wij maken de schoolovereenkomst en presenteren deze aan de school. 

  • Wij leiden nieuwe kinderen, hun ouders en andere mensen die een rondleiding krijgen op school rond. 

  • We voeren gesprekken met onder andere het college van bestuur en de raad van toezicht over Het Telraam. 

We vergaderen met de kinderen en één leerkracht. We vergaderen minimaal 6 keer per jaar. 

Onze ambitie is; we zorgen voor verandering in de school, zodat Het Telraam een fijne school blijft, waar iedereen goed kan leren. 

De leerlingenraad.