Optimus scholen

Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Oudercommunicatie

 

Parro

Ouders van onze school worden via de communicatie-app Parro op de hoogte gehouden. Parro is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys en is AVG proof.

U krijgt van de groepsleerkracht regelmatig berichten en foto’s over waar de kinderen in de groep mee bezig zijn. Leerkrachten en ouders kunnen via Parro ook persoonlijke berichten uitwisselen.

Verder wordt Parro gebruikt bij het organiseren van activiteiten, het regelen van vrijwilligers en het inroosteren van (kind)oudergesprekken. U kunt zich dan via de agenda van Parro inschrijven. Ook ziekmeldingen kunt u via Parro doorgeven.

Corona

Klik op de link hiernaast voor informatie van de Rijksoverheid over 'Regels gezinnen met kinderen na positieve corona (zelf)test'.

Op de website van BOINK (Belangenvereniging van Ouders IN de Kinderopvang) vindt u de Corona-beslisbomen voor kinderopvang en basisschool. De actuele versie van de beslisboom voor alle leeftijden is van 7 juli 2022. De beslisboom is van toepassing op de kinderdagopvang, gastouderopvang, op de bso en in het basisonderwijs. Klik hiernaast op de link.
Decisiontree nasalcold child age 0 - group 8 primaryschool also available in English - click link 'Beslisboom kinderopvang en basisschool'.

 

Protocollen en downloads

Met de link naar de downloadpagina van ons bestuur Optimus Primair Onderwijs kunt u de meeste protocollen vinden die ook voor Het Telraam gelden.