Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Ons onderwijs

Werkconcept Critical Skills

Het Werkconcept Critical Skills is geen vaststaand script maar een dynamisch werkconcept dat gaat over leren. Over persoonlijk leren, ontwikkelen en over onderwijs. Over het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. Het Werkconcept Critical Skills combineert noodzakelijke vaardigheden, eigenschappen en attituden op basis van fundamentele waarden als wel kennis die er in de 21e eeuw toe doet, met de daarbij passende, hedendaagse tools en werkprocedures.
 

Visie achter het Werkconcept Critical Skills

Het Werkconcept Critical Skills gaat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander − de samenleving − tot uitdrukking komt. De maatschappij van nu vraagt van mensen zelfbewustzijn, onderscheidingsvermogen, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en vooral het vermogen om samen te kunnen werken. Scholen zijn daarom bezig hun onderwijs anders vorm te geven om meer tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van de (jonge) mens.

Deze visie en uitgangspunten zijn uitgewerkt vanuit het essentieel leren, de basis van het werkconcept, met de daarbij behorende Essenties. Iedere school gaat daarbij uit van de Essenties die passen! Een paar voorbeelden:

 • Iedereen (h)erkent elkaar als persoon
 • Je laat zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt
 • De school stelt diepgang boven oppervlakkigheid want minder is meer
 • Ouders zijn bij de hele school betrokken
 • Samenwerken voor en met de maatschappij; op basis van democratie en gelijkwaardigheid.
   

Sleutelvaardigheden en leerarrangementen

In het Werkconcept Critical Skills draait alles om de ontwikkeling van hedendaagse sleutelvaardigheden. Kinderen leren naar zichzelf te kijken, verwachtingen te benoemen, kansen te zien. Ze leren er met elkaar om te gaan, met elkaar te werken en daarop te reflecteren. Als leerkracht functioneren we als coach en ondersteunen we het leerproces.

De groep is het belangrijkste instrument om te leren. De leerkracht ontwikkelt leerarrangementen die passen bij individuele leerdoelen en zet doelgericht activiteiten in die de groep versterken en groepsdynamiek bevorderen. Daarbij put de leerkracht uit een grote variëteit aan werkvormen (zoals community builders), procedures (zoals challenges) en tools (zoals de groepsovereenkomst en emotiemeter).
 

Wat hoor en zie je dan op een Critical Skills-school?

Leerlingen

 • Je hoort en ziet dat leerlingen betrokken, gemotiveerd, respectvol en enthousiast zijn.
 • Je ziet wat leerlingen geleerd hebben.  
 • Je ziet bij leerlingen een onderzoekende houding.
 • Je hoort de mening van de leerlingen en ze reflecteren op gedrag en werk.
 • Je ziet dat leerlingen naar elkaar luisteren en
 • De leerlingen ontwikkelen goed burgerschap.

De groep

 • Je hoort en ziet dat er een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap is van het gezamenlijk leren en van de klasgemeenschap.
 • Je ziet in de groep dat er verschillende samenwerkingsvormen worden gehanteerd. Er worden vraagstukken (challenges) creatief opgelost.
 • Je hoort en ziet in de groep dat er systematisch wordt geëvalueerd en gereflecteerd op wat er wordt gedaan, wat er wordt geleerd en waarom dit belangrijk is in het dagelijkse leven.
 • In de groep is er een focus op kwaliteit.

Leraren

 • Je ziet dat de leerkracht een voorbeeldrol aanneemt. Hij ondersteunt en coacht het leerproces.
 • Je hoort dat de leerkracht verhelderingsvragen stellen, waarbij hij samen met de leerlingen het leerproces ontwerpt en onderwijst.
 • Je ziet dat de leerkracht uitgaat van het doelgericht leren en de groepscultuur aanstuurt. 

Wil je meer lezen over het Werkconcept Critical Skills? Lees dan ons beleidsplan of neem een kijkje op de website van het Werkconcept Critical Skills . Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met iemand van de school: Nancy Brugman (dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl) of Malou Lambregts (m.lambregts@optimusonderwijs.nl) telefoonnummer: 0485 361 622.