Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Schoolgids

Wij willen u met de schoolgids graag een beeld geven van onze school en het onderwijs. Waar we in deze schoolgids spreken over “ouders”, bedoelen we: ouders, verzorgers en toekomstige ouders.

Veel informatie die u nodig kunt hebben over onze school staat in deze schoolgids vermeld. Gedurende het schooljaar houden we u op de hoogte via de school-app “Parro”. U ontvangt hier berichtjes vanuit de groep van uw kind en vanuit de school, tevens vindt u hier een agenda. Op de website van school (hettelraam.nl) vindt u deze schoolgids en aanvullende informatie, waaronder formulieren en het jaaroverzicht.

We hopen dat u deze schoolgids met aandacht en plezier zult lezen. Als u naar aanleiding van deze gids nog vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend terecht bij een groepsleerkracht of de schoolleiding.

Met vriendelijke groeten,

Schoolteam van basisschool Het Telraam.