Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Kennismaken

 

Kennismaken en aanmelden

Beste ouders/verzorgers,
Bedankt voor uw interesse in onze school. Hieronder leest u meer informatie over het kennismaken met onze school en de aanmeldprocedure.

Bent u geïnteresseerd in basisschool Het Telraam? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek met Nancy Brugman (schoolleider). Tijdens het gesprek wordt u geïnformeerd over de school en bent u welkom voor een rondleiding door leerlingen van de leerlingenraad. De kennismaking wordt bij voorkeur onder schooltijd gepland, zodat u een goed beeld krijgt van onze school.

Emailadres: dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl
Telefoonnummer: 0485-361622
 

Aanmelden

Het aanmeldformulier kunt u downloaden van onze website. Een papieren versie is verkrijgbaar via de school. U kunt telefonisch contact opnemen, dan leggen we er eentje voor u klaar.

Wij stellen het op prijs als u uw kind tijdig aanmeldt, bij voorkeur rond de derde verjaardag. Dit in verband met de organisatie van de school, zoals het aanstellen van voldoende leraren. U ontvangt van ons een bevestiging als wij het aanmeldformulier hebben ontvangen.

Komt uw kind van een andere basisschool, dan vragen wij uw toestemming om contact op te nemen met deze basisschool voor een overdracht.

Intake gesprek

Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met Karen Peeters (kwaliteitscoördinator). In dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind doorgenomen, zodat wij daar als school zo goed mogelijk bij aan kunnen sluiten. Tevens worden praktische zaken besproken, zoals de oudercommunicatie en het eten/drinken. Wilt u de overdracht vanuit het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal meenemen naar dit gesprek?

Wanneer uw kind nog geen rondleiding heeft gehad, bijvoorbeeld omdat u al bekend was met de school vanwege broers/zussen, kan een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding.

Na dit gesprek wordt uw kind officieel ingeschreven.
 

Wennen op school

Tijdens het intakegesprek hoort u in welke groep uw kind is ingedeeld. U kunt hierna een afspraak maken met de leerkracht van uw kind voor wenmomenten. Uw kind is voor de vierde verjaardag maximaal vijf wendagen welkom op school.

Start uw kind na de zomervakantie, dan is uw kind welkom om te komen wennen op de kennismakingsdag in de voorlaatste week voor de zomervakantie. Die dag gaan alle kinderen kennismaken met hun nieuwe groep. De overige wendagen komen dan te vervallen vanwege het grote verschil in groepssamenstelling voor en na de zomervakantie.
 

De start op school

Maandag na de vierde verjaardag is uw kind alle schooldagen welkom op school. Rond de zesde schoolweek voor uw kind, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht om de eerste periode te evalueren.

U leest meer informatie over onze school in deschoolgids, die te vinden is op onze website.

Wij wensen u en uw kind(eren) van harte welkom op basisschool Het Telraam !