Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Schoolplan

Klik op de link voor het schoolplan 2022-2026 van basisschool Het Telraam. In dit schoolplan leest u hoe wij het onderwijs vormgeven en wat onze ambities zijn. Het gaat om het bestendigen van de basiskwaliteit, de ambities vanuit onze school en het koersplan van Optimus 'Optimus Wereldscholen, waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.'

Het motto van onze school is: "Het Telraam, een school waar ieder kind telt!" Wij willen een school zijn die kwalitatiefgoed onderwijs verzorgt aan zoveel mogelijk kinderen uit Oeffelt en de nabije omgeving. Wij vinden het belangrijk dat klein en groot zich prettig voelt op onze school en leren van en met elkaar.