Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Schoolbibliotheek De Bietel

De bibliotheek op Het Telraam is onder schooltijd geopend voor de kinderen. Het uitlenen van boeken wordt verzorgd door twee vrijwilligers of de leerkracht van de eigen groep.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen boeken kunnen lezen die ze zelf uitgekozen hebben, omdat leesplezier een grote bijdrage levert aan de taalontwikkeling en leesvaardigheden van kinderen. Jonge kinderen, maar ook nog veel oudere kinderen vinden het vaak leuk om voorgelezen te worden. De boeken worden uitgeleend voor gebruik op school en thuis. Alle boeken die uitgeleend worden, worden geregistreerd en kunnen maximaal 6 weken geleend worden. We gaan in de praktijk uit van een uitleentermijn van ongeveer 3 weken. De voorschoolse opvang is welkom om gebruik te maken van de schoolbibliotheek.

Om de schoolbibliotheek mogelijk te maken, werken we samen met Biblioplus. Zij verzorgen onder andere dat de boeken regelmatig gewisseld worden, zodat er voor alle kinderen boeken zijn die ze nog niet gelezen hebben.